Ogólnopolska Konferencja Kultury - Taniec

Ogólnopolska Konferencja Kultury to przedsięwzięcie umożliwiające wielowątkową środowiskową dyskusję ukierunkowaną na podsumowanie postulatów, wypracowanie propozycji i przygotowanie do wdrożenia rozwiązań odpowiadających na najbardziej ważkie potrzeby artystów i organizatorów życia artystycznego w Polsce. Na Konferencję złoży się cykl 11 sympozjów zorganizowanych według dwóch dopełniających się wzajemnie porządków: tematycznego i geograficznego, oraz konferencja podsumowująca. 


W pierwszej fazie przedsięwzięcia odbędzie się pięć sympozjów skupionych na poszczególnych dziedzinach sztuki: muzyce, teatrze, tańcu, sztukach plastycznych oraz sztuce tradycyjnej. Plenarne obrady zaprogramowane z udziałem artystów i organizatorów życia artystycznego mają za zadanie omówienie najistotniejszych zagadnień dla polskiej kultury, zarówno w jej wymiarze instytucjonalnym, jak i z punktu widzenia indywidualnego twórcy. Przedmiotem debaty staną się m.in. status twórcy, ścieżka jego artystycznego rozwoju i samodoskonalenia, organizacja pracy artysty, zagadnienia z zakresu ubezpieczeń, praw autorskich i pokrewnych, model działania instytucji artystycznych, powszechna edukacja kulturalna, upowszechnienie kultury, jej prezentacja i potencjał w promocji międzynarodowej kraju. 


Przedyskutowane zostaną obszary domagające się regulacji systemowych, a także kierunki możliwych zmian. Panele poświęcone poszczególnym dziedzinom sztuki dopełni 6 sympozjów regionalnych, których celem będzie dalsza konsultacja proponowanych rozwiązań w ramach określonych obszarów wyłonionych w pierwszej fazie projektu.

 

Tak przygotowana i przeprowadzona środowiskowa diagnoza życia kulturalnego w Polsce otworzy perspektywę dla nowych rozwiązań, również legislacyjnych, obejmujących w pierwszej kolejności podstawową w tym zakresie Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z powiązanymi aktami prawnymi, a także sformułowanie dobrych praktyk, porozumień i/lub układów zbiorowych.

(informacja: www.konferencjakultury.pl)

 

18.09.2017 r., godz. 13:15-14:45.
Relacje zespołów bez sceny (w tym NGOs) z instytucjami scenicznymi 

Moderator: Elżbieta Mendakiewicz, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu
Wprowadzenie w tematykę: Jadwiga Majewska – krytyk, teoretyk, kurator, Uniwersytet Jagielloński, Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego Kroki w Krakowie

Uczestnicy dyskusji:
Sławomir Gidel, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny w Gdańsku
Bożena Klimczak, Wrocławski Teatr Tańca
Dariusz Miłkowski, Teatr Rozrywki w Chorzowie
Magdalena Sierakowska, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi

Problem korzystania ze sceny dotyczy wszystkich jednostek, których działalność związana jest z publicznym pokazem tańca lub przygotowaniem do pokazu (teatrów, zespołów baletowych różnego typu, także niezależnych, szkół baletowych) i związany jest z przyjętą polityką programową tych instytucji. 

Zadaniem panelu jest ustalenie skali problemów, z jakimi borykają się wymienione jednostki występujące o użyczenie sceny i te, które udostępniają scenę w warunkach swego funkcjonowania. Postawione zostanie pytanie o oczekiwania podmiotów w kontekście obowiązujących prawnych rozwiązań. 

Propozycje ewentualnych ułatwień we współpracy zostaną wsparte przykładami rozwiązań przyjmowanych przez jednostki. Studium przykładów – ukazanie dobrych praktyk – będzie podstawą do sformułowania obowiązujących zainteresowane strony zasad i realizowanych zadań, w tym dotyczących poprawy zaplecza infrastrukturalnego istniejących instytucji. 
Rozważona zostanie zasadność tworzenia nowych interesujących projektów tanecznych angażujących wszystkich zainteresowanych jako wartości wzbogacającej ofertę kultury. Postawione zostanie również pytanie, w jaki sposób należy dotrzeć do odbiorcy, czyli w jaki sposób promować wydarzenie. 

Celem dyskusji jest ustalenie rekomendacji i wniosków, których systemowe wdrożenie mogłoby poprawić funkcjonowanie tańca w Polsce: zadbać o jego jakość, a także o potrzeby wykonawców i widzów. 

 

Transmisja na żywo będzie dostępna na Facebooku Ogólnopolskiej Konferencji Kultury.