Fundacja

 

28 czerwca 2017 roku rozpoczęła działalność Fundacja Serce dla Tańca! Powołaliśmy ją na rzecz Wrocławskiego Teatru Tańca, Szkoły Tańca, oraz upowszechniania kultury tańca we Wrocławiu, w Polsce, i wszędzie tam, gdzie są ludzie z sercem dla tańca!

 

Celami "Fundacji Serce dla Tańca" jest:

 • wspieranie, popularyzowanie, integrowanie i promowanie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju kultury, w tym w szczególności sztuki tańca;
 • wspieranie, promowanie i rozwój działalności Wrocławskiego Teatru Tańca;
 • inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej;
 • działalność naukowa i naukowo-techniczna związana z kulturą i rozwojem sztuki i techniki tańca;
 • promowanie aktywności ruchowej, muzycznej i artystycznej;
 • działalność oświatowa w zakresie kultury i sztuki tańca;
 • wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • promowanie idei wielokulturowości, a w szczególności otwartego, bogatego, różnorodnego kulturowo miasta Wrocław;
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • wspieranie aktorów, tancerzy oraz innych działaczy kultury, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w tym także zbieranie środków i funduszy na ich rzecz w celu polepszenia ich statusu społecznego;
 • prowadzenie działalności charytatywnej i dobroczynnej.

 

Jeżeli reprezentują Pańśtwo firmę, która zechciałaby zaangażować się we wspieranie sztuki i upowszechnianie kultury, prosimy o kontakt - prześlemy Państwu szerszą informację na temat naszej działalności, potrzeb i możliwości. Wspólnie wypracujmy korzystny dla obu stron model współpracy!

 

W każdej chwili możecie Państwo wesprzeć naszą fundację wpłacając dowolną kwotę na poniższy numer konta. Jeżeli chcą Państwo odpisać darowiznę od podatku, prosimy o wpisanie w tytule przelewu słowa "Darowizna".

 

FUNDACJA SERCE DLA TAŃCA
NIP: 8961565753, REGON: 36769436600000
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000683243

 

Numer konta Raiffeisen Bank: 
04 1750 0012 0000 0000 3780 3065

 

KONTAKT:

Bożena Klimczak - Prezes Zarządu Fundacji
tel. +48 601 311 863, bozena.klimczak@teatr.dance , boziaklimczak@gmail.com