Rozwijamy się dzięki "Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich"!

Z wielką radością informujemy, że dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach programu "zDolny Śląsk Lokalnie", Fundacja Serce dla Tańca zakupiła podłogę baletową i drążki do ćwiczeń baletowych. Rozwijamy się!

Projekt, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został przez nas zrealizowany w listopadzie 2017 r. Dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 3.000 zł, mogliśmy zakupić podłogę baletową (częściową) oraz drążki do ćwiczeń baletowych.

Zakupione towary w sposób znaczący przyczynią się do rozwoju naszej Fundacji, oraz wpłyną na poziom kształcenia w Szkole Tańca Wrocławskiego Teatru Tańca.

logo.jpg

 

Pragniemy jednocześnie przypomnieć, że rozwój oraz tworzenie nowych spektakli Wrocławskiego Teatru Tańca zależy w ogromnym stopniu od Państwa finansowej pomocy! Prosimy o wsparcie poprzez Fundację Serce dla Tańca. Bez Państwa donacji nie będziemy w stanie przetrwać na trudnym rynku, jakim jest branża twórcza i artystyczna.