Ruszyła "Fundacja Serce dla Tańca"!

Z ogromną radością informujemy, że 28 czerwca 2017 roku rozpoczęła działalność Fundacja Serce dla Tańca! Jest to fundacja, którą powołaliśmy na rzecz Wrocławskiego Teatru Tańca oraz na rzecz upowszechniania kultury tańca we Wrocławiu, w Polsce, i wszędzie tam, gdzie są ludzie z sercem dla tańca!

 

Celami "Fundacji Serce dla Tańca" jest:

 • wspieranie, popularyzowanie, integrowanie i promowanie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju kultury, w tym w szczególności sztuki tańca;
 • wspieranie, promowanie i rozwój działalności Wrocławskiego Teatru Tańca;
 • inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej;
 • działalność naukowa i naukowo-techniczna związana z kulturą i rozwojem sztuki i techniki tańca;
 • promowanie aktywności ruchowej, muzycznej i artystycznej;
 • działalność oświatowa w zakresie kultury i sztuki tańca;
 • wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • promowanie idei wielokulturowości, a w szczególności otwartego, bogatego, różnorodnego kulturowo miasta Wrocław;
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • wspieranie aktorów, tancerzy oraz innych działaczy kultury, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w tym także zbieranie środków i funduszy na ich rzecz w celu polepszenia ich statusu społecznego;
 • prowadzenie działalności charytatywnej i dobroczynnej.

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie realizacji naszych celów!

Zwracamy się także z prośbą o wsparcie:

 • Jeżeli reprezentują Pańśtwo firmę, która zechciałaby zaangażować się we wspieranie sztuki i upowszechnianie kultury, prosimy o kontakt - prześlemy Państwu szerszą informację na temat naszej działalności, potrzeb i możliwości. Wspólnie wypracujmy korzystny dla obu stron model współpracy!
 • W każdej chwili możecie Państwo wesprzeć naszą fundację wpłacając dowolną kwotę na poniższy numer konta. Jeżeli chcą Państwo odpisać darowiznę od podatku, prosimy o wpisanie w tytule przelewu słowa "Darowizna".

 

fundacja banner.jpg

FUNDACJA SERCE DLA TAŃCA
NIP: 8961565753, REGON: 36769436600000
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000683243

 

Numer konta Raiffeisen Bank: 
04 1750 0012 0000 0000 3780 3065

 

Prezes Zarządu: Michał Bober
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Bożena Klimczak

KONTAKT

JESTEŚMY ZAINTERESOWANI NAWIĄZANIEM WSPÓŁPRACY Z FUNDRAISERAMI

 

DZIĘKI TWOJEMU WSPARCIU BĘDZIEMY MOGLI REALIZOWAĆ CELE STATUTOWE FUNDACJI!