WAŻNE INFORMACJE - II PREMIERA 2 KWIETNIA

Przypomnijmy, że dystrybucja zaproszeń/cegiełek odbywała się poprzez portal wspieramkulture.pl. Wyjaśniamy jak wygląda proces odbioru zaproszeń:

 

JEŻELI WSPARLI PAŃSTWO NASZ PROJEKT ANONIMOWO - czyli nie zakładając konta w serwisie wspieramkulture.pl:

Prosimy o przesłanie potwierdzenia transakcji oraz Państwa imienia i nazwiska na adres biuro@teatr.dance.

 

JEŻELI WSPARLI PAŃSTWO NASZ PROJEKT NIE ANONIMOWO - zakładając konto w serwisie wspieramkulture.pl:

Otrzymamy z portalu wspieramkulture.pl Państwa imię i nazwisko lub login i zaproszenia będą wydawane zgodnie z tą listą.

 

JEŻELI NIE MACIE PAŃSTWO PEWNOŚCI... wyślijcie proszę potwierdzenie lub skontaktujcie się z nami z prośbą o weryfikację.


Wszystkie zaproszenia będą wydawane przed spektaklem na Państwa nazwisko/login w foyer Centrum Historii Zajezdnia. Zaproszenia są jednoosobowe - 1 zaproszenie uprawnia do wstępu 1 osobę (oczywiście nie dotyczy to osób, które kupiły zaproszenie podwójne).

 

PROGRAM:

18:00 - 18:55 - wydawanie zaproszeń,

18:00 - wystawa plakatów konkursowych do spektaklu "Klatka z łez", przygotowanych przez studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Powstały one na Katedrze Projektowania Graficznego Wydziału Grafiki i Sztuki ASP we Wrocławiu w ramach pracowni Reklamy i Informacji Wizualnej pod okiem dr hab. Artura Skowrońskiego i Krzysztofa Grudzińskiego.

18:45 - otwarcie drzwi na salę (pierwszeństwo będą miały osoby z biletami VIP),

19:00 - początek spektaklu "Klatka z łez". Spektakl trwa ok. 55 min.

20:00 - podziękowania

20:05 - PANEL DYSKUSYJNY prowadzony przez Pana Tobiasza Papuczysa

Tobiasz Papuczys (ur. 1985) - absolwent wrocławskiej polonistyki (specjalność: teatrologia), asystent w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej UWr, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pt. Film-teatr-rytuał. Rola widowisk w twórczości filmowej Federica Felliniego i prowadzi zajęcia z filmu, teatru i kultury współczesnej. Pracuje również w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego. Niezależny krytyk teatralny, publikował m.in. w Nowej Sile Krytycznej, Notatniku Teatralnym, Studiach Filmoznawczych, kwartalniku nietak!t, Didaskaliach. Sekretarz redakcji rocznika Studia Filmoznawcze. Fotograf teatralny.

 

Do zobaczenia!