Taniec

 

TANIEC! Z czym się kojarzy?

z człowiekiem, z życiem, z ciałem, z duchem, z rytmem, z ruchem, z obrazem, z czasem, przestrzenią, z ustalonymi krokami, figurami, pozami, z techniką, z improwizacją, z wyzwoleniem swej duszy poprzez ciało.

Człowiek, jako jedyna istota na ziemi, ma możliwość tworzenia tańca dzięki swoistemu instrumentowi, jakim jest ciało, a myśl człowieka powoduje i prowokuje każde działanie ruchowo-taneczne, co daje możliwość przekazywania treści o samym człowieku. 

Pewne jest, że taniec przemawia do nas wszystkich językiem ruchu, a tym samym ciała, określony jest przez formę adekwatną do jego rodzaju, ale jest coś więcej nad tą określoną formę – to nasze wnętrze, emocje, uczucia, coś, co możemy wyrazić posługując się właśnie tą formą, coś, co możemy przekazać bez słów, samym sobą, swoją ekspresją i wyrazistością.

Taniec wykonywany jest wszędzie, na każdym kontynencie, w każdej cywilizacji, przez dzieci, młodzież, dorosłych, mężczyzn i kobiety. W zależności od tych wszystkich uwarunkowań taniec przybiera różny charakter i liczne formy. Każdy jego rodzaj jest inną formą ekspresji, innym stylem poruszania się, posiada inny rysunek, lecz każdy z nich jest nieprzemijającą formą ruchu, piękna, wzruszeń.

 

Forma tańca zależna jest od jego funkcji
 

Funkcjonalność tańca jest zmienna. Inne funkcje spełniał dawniej, a inne spełnia w dzisiejszej dobie, we współczesnym świecie. Funkcja tańca ulegała adaptacji do określonego środowiska społecznego, kultury i czasu. A skoro forma tańca jest uwarunkowana funkcją, którą spełniał, to i ona ulegała przeobrażeniu.
Proces ten jest ciągły i trwa nadal.

Jak wiemy, na przestrzeni dziejów w sztuce tańca wykrystalizowały się różne jego rodzaje, formy, style i techniki. Wzajemne przenikanie się doprowadziło do syntezy wielu tradycji i nowych kierunków. W zależności od różnych uwarunkowań społecznych, mentalnych, narodowościowych, taniec przybiera różny charakter i liczne formy. Każdy jego rodzaj jest inną formą ekspresji, innym stylem poruszania się, posiada inny rysunek.

 

Aby oddać wyraźniejszy jego obraz:

Taniec artystyczny dzieli się na:
– taniec klasyczny (akademicki)
– taniec współczesny – taniec wyzwolony (Isadora Duncan)
– taniec wyrazisty (ekspresjonistyczny – R. Laban, Mary Wigman, Kurt Joos)
– modern dance (M. Graham, D. Humprey)
– taniec jazzowy

Taniec ludowy dzieli się na:
– taniec regionalny (danego regionu geograficznego)
– taniec narodowy (reprezentacyjny taniec ludowy narodu)
– taniec charakterystyczny (stylizowany taniec ludowy innych narodów bądź taniec o charakterystycznych cechach ruchowych danej postaci)

Taniec historyczny dzieli się na tańce dworskie i chłopskie minionych epok.

Taniec estradowy dzieli się na:
– taniec rozrywkowy – step (wybijanie rytmu specjalnymi butami z blachami)
– rewia
– taniec dyskotekowy
– taniec towarzyski 

 

Istnieją też inne nurty taneczne, które zrodziły się na ulicach czy też w określonych środowiskach społecznych (np. breakdance, hip hop i wiele innych).

 

Pointując – taniec artystyczny, potocznie mówiąc balet, dzieli się na dwa kierunki:

taniec klasyczny, tzw. akademicki, zamyka się w określonych kanonach i schematach. Głównym celem jest idealna harmonia tańca, piękna i estetyczna linia ciała tancerzy. Równowaga, czyste, formalne i zewnętrzne piękno wynikające tylko z póz ciała, które są określone. Klasyka to płynność, lekkość, wyłącznie estetyka.

taniec wyzwolony – stworzony przez I. Duncan, odrzucał wszelkie kanony sztywnej „klasyki”; ruchy były proste i naturalne, wzorowane na tańcu klasycznej Grecji; przyjął zasadę ścisłego związku ruchu z muzyką i przeżyciem wewnętrznym.

taniec wyrazisty – polega na wydobywaniu wyrazu z każdego ruchu i gestu, na jednym motywie ruchowym, nieustannie przetwarzanym w różne warianty. Twórcą była M. Wigman. Odrzuciła technikę tańca klasycznego, kładąc nacisk na dużą dynamikę ruchu, gestu i mimiki.

taniec współczesny (terminu tego użyła jako pierwsza M. Graham). Podstawą tańca jest effort, tj. wysiłek jako źródło każdego ruchu oraz działanie naprzemiennej siły contraction (skurczenie, sprężenie) i release (wydłużenie) ruchu. Filozofia tej techniki oparta jest na ukazywaniu wewnętrznego monologu, własnych emocji. Wychodząc z powyższych założeń techniki tańca modern jako otwartej powstały inne, takie jak technika Limona, Hortona, czy Cunninghama.

taniec jazzowy, polega na zasadzie „izolacji” poszczególnych części ciała, tj. wykonywaniu niezależnych ruchów między różnymi partiami ciała i ich koordynacji.

 

Bożena Klimczak